Locatie St. Odiliënberg

Bergerbos. 
Een natuurbegraafplaats, vlak naast ons uitvaartcentrum in St. Odiliënberg

Bergerbos ademt een heel andere sfeer uit dan een traditionele begraafplaats. Tachtigduizend vierkante meter bos- en natuurgebied is bestemd voor mensen die in de natuurbegraafplaats Bergerbos hun laatste rustplaats kunnen uitzoeken. Geen geijkte rijen graven en aangeharkte paadjes zoals we dat doorgaans gewend zijn, maar gewoon een groen plekje in de natuur.

Bergerbos geeft ons uitvaartcentrum een multifunctioneel karakter, met opbaar- en verzorgingsruimten, een complete uitvaartdienst en een begraafplaats in de schoonheid van de natuur. Een mooi alternatief voor het traditionele begraven én cremeren.

‘t Sittert 22
6077 NN St. Odiliënberg
t 0475 40 18 54 (24 uur per dag)